تبلیغات
بیداری قلب ها - سایت تحلیلی خبری انقلاب های اسلامی - بیداری اسلامی: ایدئوژی ترمیمی
 
 صفحه نخست               ارسال مستندات            پست الکترونیک               ارتباط با مدیر               RSS
آن چه خصوصیت ره بر را مشخص می کند، موقعیت، شرایط جامعه و استراتژی رهبری او است. البته دامنه و قدرت وی نیز خارج از مقوله نیست. اما بارزترین شرط یک ره بر، استراتژی و سنجش سایر عوامل هم راستا با ان است. در هر حال رهبری فکری در صدر هدایت جامعه می تواند جنسی بارز به مدیریت علمی یک سرزمین ببخشد. البته نگاه مدیریت علمی علاوه بر نگاه سیستماتیک و سخت افزاری است و آن نگاهی است که در عصر اهمیت فرهنگ و اندیشه به آن می شود.

بیداری اسلامی: ایدئوژی ترمیمی

می توان فرهنگ را مانند یک سیستم در نظر گرفت که کدها وارزش های خاصی در آن وجود دارند و تکیه بر ساختارهای مبنایی ان می تواند در اداره ی آن سیستم و راه برد طولی و عرضی آن، از لحاظ زمان، مفید و مقوم باشد.
 سیستم فرهنگ اگر کلیت یک سرزمین را شامل باشد، به هر حال جدا از کل جهان نیست و اتفاقاتی که در پیکر جهانی می افتد نیز بدون ارتباط با آن سیستم نخواهد بود. علی الخصوص در عصر ارتباطات و گفتمان جهانی نظام های فرهنگی جهان در هم ادغام شده و درون یک سیستم جامع در حال دیالوگ اند. به این صورت است که کشورهای هم جوار مانند سیستم هایی به موازات هم و در راستای رشد و حرکت به آینده قرار می گیرند و در آن کشورهایی که علی الظاهر در حال طی دوره ی انتقالی یا انقلابی هستند، متأثر از فرهنگ پهلویی هستند.
 سیستم های فرهنگی هم جوار، خرده سیستم هایی از نظام فرهنگی هستند که هریک دارای کدها و ارزش های درونی خود هستند. ایده ی صدور انقلاب و یا بیداری اسلامی نیز می تواند از جنس ارتباط پهلویی فرهنگ ها خبر دهد. لکن تعبیر و تبیین این نوشته از پیک "بیداری اسلامی" آن را در حالت های مختلف امکان انقلاب ها بررسی می کند تا جنس و طرز بیان ان را در منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان سیستم های فرهنگی هم جوار مورد نقد و مشاهده قرار دهد.
حالت های ممکن برای جنس انقلاب های منطقه به این صورت ممکن است که در اول امکان دارد جنس انقلاب ها انسانی و هم چون انقلاب های اسبق اروپایی باشد؛ همانند آگاهی مردم برای رسیدن به آزادی و فراغ بال از دست پدرسالاری و سلطه ی باستانی امرای بدون لچک. این جنس از انقلاب شبیه انقلاب مشروطه در ایران است، که با وجود انسجام و تجربه های اخذ شده از انقلاب های دنیا به جد در حال مطالبه ی حق فردی مردم است.
 نوع دوم انقلاب، از جنس انقلاب ایران، انقلاب مردم مسلمان برای حاکمیت اندیشه ی بومی و مکتبی خود و به نقدی دیگر انقلاب جوهری و شکافت پوسته ی بیرونی اقتدار مرکزگرا، چنان که حکومتی از جنس اندیشه و فرهنگ ناب همان جامعه در آن صورت امکان پذیرد.
جنس سوم، وجود آشوب برای به قدرت رسیدن حکومت هایی دست نشانده ی دولت های قدرتمند و تشکیل سلطه های دمکراتیک از طریق ارتباطات بین المللی و رابطه ی متنی شمال و جنوب و پدرسالاری اقتصاد جهانی است. یا به نقبی دیگر ایجاد ساختارهای دمکراتیک برای به وجود آمدن زمینه های سیستمی اشاعه ی کارتل های هسته های مرکزی. تعبیر بیداری اسلامی، از جنس هژمونی و استیلای اندیشه ی سیاسی حاکم در دنیا نیست بلکه راه نوع دوم اشاره شده در بالا را می پوید و آن هویت مردم منطقه است.
 به نوعی این تعبیر راه صدور کدها و رمزهای سی و سه سال پیش ایران است و به نوعی دیگر و برتر از آن ترمیمی است که استراتژی رهبری در منطقه در اندیشه ی انقلابی مردم می تواند داشته باشد. ترمیم اندیشه هایی که دخیل در انقلاب هستند. ارسال کدهای ارزشی یک سیستم به سیستم دیگر برای تقویت آن برای تکامل درون زا و ارزش زایی از هویت درونی آن است. یعنی روند تکامل سیستم های سیاسی و حقوقی کشورهای منطقه ایجاب می کند تا از کدهای هم جوار بهره بگیرد. کدهایی که امکان ترجمه و شکافت دارد. انتقال کدها به قصد بیگانه کردن و تزریق سیستمی نیست، بلکه در جهت بازسازی تکامل سیستم های همجوار صورت می گیرد.
بیداری اسلامی شعار و تشویق مردم منطقه برای انقلاب و هم افزایی نیست. کاوشی است برای فهم انقلابی و ترمیم اندیشه های انقلابی از جنسی که در همه ی انقلاب های موفق دنیا بوده است. انقلابی که نیاز به تکرار نداشته باشد. در هر فرد و جامعه زیربنای هر عملی اندیشه ی آنست.{%TAG_SHOW_TYPE_38_TAG%}
 اگر انقلاب های بی روح و مادی در پی ایجاد حق فردی و دمکراسی بودند، انقلاب های عصر دانش و فرهنگ در پی برآمدن هویت انسان ها در عمل شان است. هویتی که ناشی از اندیشه ی خود هر جامعه است. تجربه ی پست مدرنیسم هم عرصه ی اعتراض هویت به اندیشه ی مدرن و یک پارچه ی قدرت بود.
 در این برهه، هویت به جای حق در کنش خالقان جامعه نهفته است. در هر سه حالت انقلاب های فرض شده، آن ها را آگاه به رجوع به هویت فرهنگی و رمز های سیستم فرهنگی کشور می نماید. ایدئولوژی هایی که ممکن است دست خوش سازه های آزادمنشی، سلطه گریزی و اسلام گرایی باشد و هر سه اگر به رمز های اندیشگان خود بها ندهند و در راستای انفطار پوسته ی بی هویت حکومت نشوند، چه بسا دچار پوستینی دیگر شوند.
 از این رو بیداری اسلامی عقلانیتی را در بر دارد تا همه ی حالت های ممکن در انقلاب های منطقه را ترمیم کرده و آن ها را در برابر از خودبیگانگی فرهنگی محافظت کند. این فکر راه بردی انقلاب اسلامی ایران است که در طول دوران انقلاب اسلامی هم در سازمان اندیشه ی انقلابی ایران موجود بوده و هم در استراتژی های رهبری موجود بوده است. البته این خُلق فرهنگی از ویژگی های بارز امر رهبری در ایران است که در سال های گذشته نیز در سیاست های فرهنگی هم چون نهضت نرم افزاری، فرصت های نظریه پردازی و نقد اندیشمندانه دلسوزانه در ایران مورد اشاره واقع شده است.
 به رعم توجه انقلابیون و قدرت مداران دنیا در کاریزماتیک بودن انقلاب ها، راه برد انقلاب اسلامی ایران بیشتر به ارزش ها و خلق و خوی فرهنگی تکیه داشته است و عامه سالاری و کاریزما سازی رهبران برای توده ها در آن یکی از گفتمان های پایین دست بوده است. در هر حال وجود ارزش های مثبت یک سیستم در سیستم های پهلویی آن چنین می تواند مؤثر واقع گردد.
 سر آخر می توان گفت ایدئولوژی ترمیمی "بیداری اسلامی" دیالوگی است که سیستم فرهنگی ایران اسلامی با سیستم های هم جوار برقرار می کند و آن ها را از جوهر ارزنده ی خود آگاه می کند. چرا که انقلاب مشروطه ایران نیز پس از خانه تکانی و بازخوانی توانست با نگاه به جوهر فرهنگی ایران و کشف و پرورش روح اسلامی آن بت از خودبیگانگی را بشکند و نور درون خود را نمایان سازد.

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصــــل  خویش
سر من از نالـــه ی من دور نیست
لیک چشم و گوش را مستور نیستنوع مطلب : مقالات، 
برچسب ها : islamic awakening، awakening، islamic، بیداری اسلامی، ایدئوژی ترمیمی، فرهنگ و اندیشه،

اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در بالاترین اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در فرندفید اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل ریدر


سخنی با رزمندگان


رزمنده ای كه در فضای سایبری میجنگی! برای فشردن كلید های كامپیوتر وضو بگیر و با نیت قربت الی الله مطلب بنویس بدون كه تو مصداق و ما رمیت اذ رمیت و لكن الله رمی هستی.
شما در شبهای تاریك "جبهه سایبری" از میدان مین گناه عبور می كنید مراقب باشید، به شهدا تمسك كنید بصیرتتون را بالا ببرید كه تركش نخورید رابطه خودتونو با خدا زیاد كنید با اهل بیت یكی بشید و در این راه گوش به فرمان آن ها باشید...


سرباز گمنام امام زمان (عج)

آمار وبلاگ
  • بازدید امروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • کل بازدید :
  • تعداد کل پست ها :