تبلیغات
بیداری قلب ها - سایت تحلیلی خبری انقلاب های اسلامی - مهندسی خاورمیانه آرزوی دیرینه آمریکا
 
 صفحه نخست               ارسال مستندات            پست الکترونیک               ارتباط با مدیر               RSS
مهندسی خاورمیانه آرزوی دیرینه آمریکا

کشمکش های کنونی در منطقه بر سر نظام منطقه ای یا همان رژیم امنیتی حاکم بر منطقه خاورمیانه است.

«قدرت فرامنطقه ای» اصطلاحی است که ما همواره برای آمریکا در منطقه به کار می بریم. این در حالی است که این قدرت فرامنطقه ای، اهداف استراتژیک مهم و حساسی برای خود در خاورمیانه تعریف کرده و  طرح های گوناگونی را برای پیشبرد اهداف خود اجرا می کند که در نتیجه این طرح ها ترکیب ارتباطات منطقه ای تحت تأثیر قرار می گیرد.

با موج انقلاب های منطقه ای، آمریکایی ها تحرک دیپلماتیک خود را بیشتر کردند تا بیشترین نتیجه را بگیرند. البته تحرک دیپلماتیک آمریکایی ها در منطقه، چندان هم بی سابقه نیست و طرح های خاورمیانه جدید یا نظم نوین جهانی نشان می دهد که ترسیم مهندسی خاورمیانه از اهداف قدیمی آمریکایی است.

در گفت وگو با محمدعلی مهتدی، مشاور مرکز پژوهش های علمی  ومطالعات استراتژیک خاورمیانه و کارشناس این حوزه به سابقه حضور آمریکایی ها در منطقه و طرح هایی که برای تأثیرگذاری بیشتر در منطقه داشتند، پرداخته ایم.
تحرک دیپلماتیک یک سال گذشته آمریکا را چطور ارزیابی می کنید؟

حضور آمریکا از گذشته تاکنون در پی به حاکمیت گرفتن رژیم امنیتی منطقه بوده و اکنون هم به اعتقاد من، کشمکش های کنونی در منطقه بر سر نظام منطقه ای یا همان رژیم امنیتی حاکم بر منطقه خاورمیانه است. در واقع ما اساسا باید بدانیم چرا آمریکایی ها در منطقه حضور دارند، در دوران جنگ سرد و تقسیم کشورهای منطقه در دو بلوک شرق و غرب، وجه غالب با بلوک غرب بود.

در آن زمان هدف آمریکا مهار شوروی و محدود کردن کمونیسم بود که کمونیست ها به آب های خلیج فارس و آب های گرم اقیانوس هند راه پیدا نکند و برای همین در آن دوران شاهد یک حلقه پیمان های امنیتی در مرزهای شوروی بودیم.

به طوری که پیمان «ناتو» از شمال اقیانوس اطلس در آمریکا شروع می شد، به اروپا می رسید و آخرین حلقه اش هم ترکیه بود. از ترکیه به بعد پیمان «سنتو» شروع می شد؛ پیمان مرکزی که ترکیه، ایران و پاکستان عضو آن بودند و از پاکستان به سمت شرق، پیمان «سیتو» بود.

این زنجیره ای بود که غرب در آن زمان به دور اتحاد شوروی کشیده بود تا این کشور نتواند به آب های گرم اقیانوس های آزاد راه پیدا کند. با انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 پیمان «سنتو» از هم پاشید و این معادلات تغییر پیدا کرد.

رژیم امنیتی ای که آمریکا در آن دوران، برای خاورمیانه می خواست، چه بود؟

رژیمی که آمریکایی ها در منطقه حاکم کرده بودند، همان رژیمی بود که در زمان ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، طراحی شده بود؛ رژیمی تحت عنوان «دو ستونه» که طبق آن ایران با حاکمیت شاه و عربستان، مسوول حفظ امنیت منطقه بودند.

البته پیمان دیگری هم به نام «دکترین بن گوریون» مطرح بود که در سال 1957 توسط بن گوریون، اولین رئیس رژیم صهیونیستی مطرح شد که به مرکز و پیرامون معروف بود که براساس این طرح، اتحادی بین رژیم صهیونیستی به عنوان مرکز و سه کشور پیرامون که شامل ترکیه، ایران و اتیوپی بود، به وجود می آمد.

هدف این طرح این بود این سه کشور به عنوان کشورهای غیرعربی هم مرز با کشورهای عربی به جهان عرب برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی فشار بیاورند. وقتی که انقلاب ایران پیروز شد، علاوه بر اینکه ایران از پیمان «سنتو» خارج شد و زنجیره نظامی که غرب کشیده بود شکست، دکترین مرکز و پیرامون هم به هم خورد بنابراین امنیت رژیم صهیونیستی مجددا به خطر افتاد، بنابراین آمریکا به فکر معادله جدید در منطقه افتاد.

آمریکا در آن زمان نمی توانست مستقیما به خاورمیانه نیرو بفرستد؛ چراکه افکار عمومی در این کشور، تحت تأثیر جنگ ویتنام بود و جامعه آمریکا نمی پذیرفت بعد از این همه کشتار، دوباره ارتش از کشور خارج شود. به همین علت کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، طرح نیروهای واکنش سریع را اجرا کرد.

بر این اساس، پایگاه هایی نظامی در مناطقی در خاورمیانه که مدنظر داشت، ایجاد کرد و تعدادی نیروی متمرکز در این پایگاه ها قرار داد تا هرگاه امنیت رژیم صهیونیستی یا امنیت چاه های نفتی که مهم ترین اهداف استراتژیک برای آمریکا بودند، به خطر افتاد، این نیروها وارد عمل شوند. این طرح اجرا شد اما استفاده درستی از آن نشد. شاید تنها جایی که از این نیروها استفاده کردند، مساله طبس بود که آن هم با شکست مواجه شد.
 
در دوره بعد، آمریکا سعی کرد با جنگ ایران و عراق سیاست مهار دوجانبه را اجرا کند؛ یعنی قدرت دو کشوری که در منطقه در چارچوب استراتژی آمریکا عمل نمی کردند، در جنگ با یکدیگر تحلیل برود و هر کدام از این کشورها، دیگری را مهار کند. دیگر کشورهای عربی منطقه در چارچوب استراتژی آمریکا عمل می کردند.

مشکل آمریکا این دو کشور بودند که البته با این سیاست تا حدودی هم موفق شد؛ این طرحی بود که مارتین اندیک، سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی و ازجمله ایدئولوگ ها و نظریه پردازان معروف سیاست آمریکا، ارائه داد و توسط حاکمان این کشور پذیرفته شد.


طرح خاورمیانه جدید از چه زمانی در آمریکا مطرح شد؟

طرح خاورمیانه جدید مربوط به بعد از فروپاشی شوروی است که آمریکا تصمیم گرفت خودش در منطقه حضور پیدا کند و امپراتوری جهانی راه بیندازد. در این زمان نومحافظه کاران آمریکایی معتقد بودند آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهانی، حق دارد بر کل دنیا مسلط شود و خاورمیانه هم مهم ترین منطقه دنیا برای آمریکا بود، بنابراین نومحافظه کاران آمریکا در آن زمان طرح خاورمیانه جدید را مطرح کردند و اجرای این طرح، مستلزم این بود که آمریکا مستقیما به این منطقه نیرو بیاورد، بنابراین این نیروها را به بهانه حمله صدام به کویت آورد و کویت را آزاد کرد. بعد هم مساله اشغال عراق پیش آمد.

در سال 2003 آمریکا مستقیم وارد خاورمیانه شده بود و می خواست طرح تغییر خاورمیانه را با معماری و مهندسی جدید پیش ببرد اما با مقاومت هایی در عراق، ایران و افغانستان روبه رو شد که فکر این مقاومت ها را نکرده بود. خانم رایس زمانی گفت: «ما هزاران اشتباه در خاورمیانه کردیم.» در نتیجه طرح خاورمیانه جدید آمریکا شکست خورد.

آمریکایی ها نتوانستند در عراق بمانند، اکنون ارتش آمریکا در باتلاق افغانستان فرو رفته و نتوانسته به نتیجه برسد. حالا به این شکست ها، شکست رژیم صهیونیستی در جنگ های 33روزه لبنان و 22روزه غزه را هم باید اضافه کرد که در نتیجه آن، جبهه مقاومت در خاورمیانه بیش از پیش قوی شد.

حال مساله آمریکا این است در شرایطی که ناگزیر است از منطقه خارج شود، رژیم امنیتی حاکم بر این منطقه چطور خواهد بود؟ در حالی که یک محور مقاومت متشکل از ایران، سوریه، لبنان و عراق در منطقه وجود دارد که بسیار هم نیرومند شده و در همه برخوردهای نظامی موفق و پیروز بوده است.

این در حالی است که محور مقابل مقاومت، شامل کشورهای مصر، عربستان، اردن، تونس و شیخ نشین های خلیج فارس که متحد آمریکا محسوب می شوند، یک سالی است که دستخوش ناآرامی و اعتراض های داخلی هستند. پیش از این آمریکا سعی می کرد با رویارویی و مقابله با این دو محور به اهداف خود برسد و محور مقاومت را مهار کند اما اتفاقاتی که در یک سال اخیر در کشورهای عربی افتاد، نقشه های آمریکا را خراب کرد.

به خصوص در مصر که بیشتر رویش حساب می کرد و در چارچوب امنیتی و نظامی هم پیمان آمریکا بود. رژیم های مبارک و بن علی سقوط کردند و در این شرایط، محوری که آمریکا برای حفظ امنیت نفت و رژیم صهیونیستی روی آن حساب می کرد، از هم پاشید و عربستان در این محور، تنها شد.

توجه داشته باشید که اگر آمریکا همین الان از منطقه خارج شود، با توجه به فروپاشی کشورهای عربی، ایران قدرت بسیار زیادی خواهد داشت که کل منطقه را زیر نفوذ خود بگیرد. این مساله را خود آمریکایی ها هم می دانند. به همین دلیل می خواهند با ایران مذاکره کنند؛ یعنی ایران را پای میز مذاکره بیاورند تا در مورد وضعیت خاورمیانه به نتیجه برسند اما اشتباه آنها این است که از سیاست چماق و هویج استفاده می کنند به این ترتیب که از یک طرف ایران را تهدید می کنند و از طرف دیگر درخواست مذاکره می کنند که مسلما این سیاست جواب نمی دهد.
 

با این حساب، تحولات در حاکمیت سوریه آخرین شانس آمریکایی هاست؟

بله، به نظر می رسد که برنامه آمریکایی ها این است که رژیم سوریه سقوط کند و رژیم دیگری همسو با عربستان در این کشور، بر سر کار بیاید تا این زنجیره مقاومت در منطقه قطع شود. البته از سوی دیگر سعی دارند در حاکمیت های آینده کشورهایی که اعتراضات در آنها پیروز شده، نفوذ کنند.

ازجمله مصر که بسیار مورد توجه آنهاست. اکنون آمریکایی ها سعی می کنند از طریق همه امکاناتی که به صورت زیرزمینی دارند، مصر را کنترل کنند تا پیمان کمپ دیوید همچنان حفظ شود و نقشی که این کشور در زمان مبارک در منطقه و در مقابل فلسطین داشت، تغییر نکند. به طور کلی اکنون آمریکا در خاورمیانه در دو جهت کار می کند؛ یکی اینکه انقلاب های عربی را در جهت منافع خود کنترل کند و دیگر اینکه با مقابله و فشار بر ایران و سرنگونی سوریه، محور مقاومت را تضعیف کند.نوع مطلب : مقالات، 
برچسب ها : مهندسی خاورمیانه، ایران، آمریکا، طرح خاورمیانه بزرگ، پیمان ناتو، پایگاه هایی نظامی در خاورمیانه،

اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در بالاترین اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در فرندفید اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل ریدر


سخنی با رزمندگان


رزمنده ای كه در فضای سایبری میجنگی! برای فشردن كلید های كامپیوتر وضو بگیر و با نیت قربت الی الله مطلب بنویس بدون كه تو مصداق و ما رمیت اذ رمیت و لكن الله رمی هستی.
شما در شبهای تاریك "جبهه سایبری" از میدان مین گناه عبور می كنید مراقب باشید، به شهدا تمسك كنید بصیرتتون را بالا ببرید كه تركش نخورید رابطه خودتونو با خدا زیاد كنید با اهل بیت یكی بشید و در این راه گوش به فرمان آن ها باشید...


سرباز گمنام امام زمان (عج)

آمار وبلاگ
  • بازدید امروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • کل بازدید :
  • تعداد کل پست ها :